173.600€ για προμήθεια νέου απορριμματοφόρου στο Δήμο Σουλίου

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΦΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΣΑΦΟΡΑΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)». Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει...

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΦΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΣΑΦΟΡΑΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τις 173.600,00 € ( με Φ.Π.Α 24%), και η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με χρηματοδότηση απο το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί σύντομα.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!