Παρέμβαση της Περιφέρειας για την αποκατάσταση γέφυρας και την απομάκρυνση πλατάνων στον Κωκυτό.

Σε Μανδρότοπο και Σκάνδαλο Παραμυθιάς

Η Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση μικρών γεφυρών, πλακοσκεπών οχετών και οδών πρόσβασης καθώς και απομάκρυνση ξερών κορμών πλατάνων στην περιοχή Μανδρότοπο  και Σκάνδαλο Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών), θα απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Ηπείρου .

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα εξής, σχετικά με την Θεσπρωτία:

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση μικρών γεφυρών, πλακοσκεπών οχετών και οδών πρόσβασης καθώς και απομάκρυνση ξερών κορμών πλατάνων στην περιοχή Μανδρότοπος και Σκάνδαλο Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)».
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντάλλαγμα χρήσης γης προς Πράσινο Ταμείο για μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Δίκτυο της πολιτιστικής διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου”».
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γεφυρών στην περιοχή Γιτάνων Θεσπρωτίας από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω ων έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Κορύτιανη Θεσπρωτίας από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή (παροχή υπηρεσιών)».
  5. Έγκριση του από 22-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
  6. Έγκριση χορήγησης επιδόματος μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022.
In this article

Join the Conversation