Ενημέρωση για την ετήσια συνδρομή Επιμελητηρίου & Ανταποδοτικότητα, έτους 2022

Ανακοίνωση

Προς Επιχειρήσεις Π.Ε. Θεσπρωτίας

Αξιότιμα Μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, σας Ευχόμαστε το 2022 να σας χαρίσει Υγεία, Δημιουργικότητα και Ευημερία!

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2022 ισχύουν οι παρακάτω Ετήσιες Συνδρομές προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, τις οποίες μπορείτε να
εξοφλήσετε:

  • είτε στο Ταμείο του Επιμελητηρίου (Αγίων Αποστόλων 55, παραπλεύρως Δικαστικού Μεγάρου),
  • είτε με Κατάθεση τον Τραπεζικό Λογαριασμό του Επιμελητηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR95 0171 2970 0062 9713 6613 132,
  • είτε με την χρήση Ταυτότητας Πληρωμής (που θα σας αποστείλουμε, εφόσον το επιθυμείτε) σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

Τονίζουμε ότι:
Α) Η ετήσια Συνδρομή προς το Επιμελητήριο δεν πρέπει να συγχέεται με το Ετήσιο Τέλος του ΓΕΜΗ. Το Τέλος του ΓΕΜΗ είναι Υποχρεωτικό,
καταβάλλεται μόνο Τραπεζικά απευθείας στην ΚΕΕΕ και διασφαλίζει την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής σας.
Β) η Συνδρομή Επιμελητηρίου έτους 2022 είναι Προαιρετική, και επιλέγετε να την εξοφλήσετε για να :
– Δηλώσετε την στήριξή σας στον θεσμό του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, αναγνωρίζοντας το ρόλο και το έργο του,
– Θεωρείστε «Τακτικό Μέλος» του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και να δικαιούστε των Ανταποδοτικών του Υπηρεσιών, όπως αυτές
εμφανίζονται Αναλυτικά στο συνημμένο Πίνακα.

Συνοπτικά ως «Τακτικό Μέλος»:
– Θα λαμβάνετε εξατομικευμένη ενημέρωση στο εμαιλ σας για ζητήματα που σας αφορούν, βάσει των Κωδικών Επαγγέλματος
που έχετε δηλώσει (π.χ. Διαγωνισμούς, Προγράμματα, Νομοθεσίες κλπ)
– Θα ενταχθείτε αυτόματα στον Κατάλογο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, εκ του οποίου επιλέγονται οι
επιχειρήσεις που προμηθεύουν το φορέα με αναλώσιμα κλπ υλικά (πλήν των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών του Ν.4412/2016)
– Λαμβάνετε το πρώτο Πιστοποιητικό του έτους ΔΩΡΕΑΝ. Κόστος επόμενου Πιστοποιητικού 10,24€
(Ιστορικού Μέλους=για ΕΦΚΑ, Εξαγωγές), 5,12€ (Γενικό= για δημοπρασίες κλπ)
– Προβάλλεστε κατά προτεραιότητα στα ηλεκτρονικά μέσα του Επιμελητηρίου
– Συμμετέχετε κατά προτεραιότητα στα Σεμινάρια Επιμόρφωσης που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το Επιμελητήριο
– Διενέργεια προληπτικών ελέγχων τροποποιήσεων κλπ των Ν.Μ. κ.α.

Ετήσιες Συνδρομές 2022 προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.
100€ : οι Α.Ε., τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε. και οι Ε.Ο.Ο.Σ.
70€ : οι Ε.Π.Ε.. Ι.Κ.Ε., Συν.Π.Ε., ο Αστικός Συν/σμός-Ενεργειακή Κοινότητα, οι Κοιν.Σ.Ε.Π. & Κοι.Σ.Π.Ε. και τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπών
Ε.Π.Ε.
30€ : οι Ο.Ε., Ε.Ε., τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε., οι Αστικές Εταιρείες και οι Κοινοπραξίες
15€ : οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων
VOL= Οικειοθελής εγγραφή επιχείρησης (μη εμπορικού σκοπού), χρέωση αναλόγως της Ν.Μ. της.

Με Εξόφληση έως 28/02/2022 γίνεσθε άμεσα Δικαιούχοι των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.

Με Εξόφληση από 01/03/2022, πέραν των πιστοποιητικών που εκδίδονται άμεσα, οι λοιπές Υπηρεσίες ενεργοποιούνται με την παρέλευση
μηνός.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!