Μια ζωντανή κοινότητα στη Νότια Αφρική απο το Πολύδροσο Παραμυθιάς

Από τους γονείς, προέκυψαν τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και συνεχώς αυξάνονται...

Μια ζωντανή κοινότητα χωριού της Θεσπρωτίας, του Πολυδρόσου Παραμυθιάς, υπάρχει στη Νότια Αφρική.

Και πλέον δεν είναι λίγοι, καθώς από τους γονείς, προέκυψαν τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και συνεχώς αυξάνονται.

Το σημαντικότερο, όμως, απ’ όλα είναι ότι αυτή η κοινότητα, που τα μέλη της έχουν προκόψει, κρατάει γερούς δεσμούς με τον τόπο.

Όχι τόσο με τις επισκέψεις, αλλά κυρίως τηρώντας τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής και μαθαίνοντας στις νέες γενιές την ελληνική γλώσσα, με την οποία επικοινωνούν μεταξύ τους.

Αλλά και διατηρώντας, τώρα η τεχνολογία το ευνοεί πολύ, επικοινωνία με τους συγγενείς και τους φίλους τους στο χωριό, στη Θεσπρωτία και στην Ελλάδα.

Έτσι ούτε οι ίδιοι, ούτε οι επίγονοί τους, ούτε οι απόγονοί τους κόβουν τον ομφάλιο ρόλο με τη γενέθλια γη, που πάντοτε παραμένει γι’ αυτούς ένα νοσταλγικό ονειροπόλημα…

Η. Μ.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!