11 προσλήψεις μόνιμων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και στους τρεις Δήμους

Η Προκήρυξη

Από την 20η Ιανουαρίου έως την 7η Φεβρουαρίου θα διαρκέσει η υποβολή αιτήσεων στη νέα Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 66) την 3η Ιανουαρίου 2022, αναγράφοντας περσινή ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021».

Στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης ΕΔΩ αναγράφονται αναλυτικά όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και λεπτομέρειες για:
– τις ειδικότητες των θέσεων,
– σε ποιους Δήμους και λοιπούς αυτοδιοικητικούς Φορείς αφορούν,
– τα απαιτούμενα προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ),
– τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων,
– τα κριτήρια κατάταξης,
– τη διαδικασία επιλογής.

Οι θέσεις στη Θεσπρωτία:
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣIn this article

Join the Conversation