3 εκ. ευρώ για την βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου

Υπογράφτηκε η ένταξη από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.

Την ένταξη του έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Το ποσό της χρηματοδότησης φτάνει τα 3.087.246,60€. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το σύστημα περιλαμβάνει έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) που θα επεξεργάζεται τα συλλεγόμενα από δεκαεπτά (17) Τοπικά Σημεία Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) και δώδεκα (12) Τοπικά Σημεία Ελέγχου (Τ.Σ.Ε). Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού (Φ.Ε.) μέτρησης παροχής, διαρροών, μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών πόσιμου νερού κ.α.In this article

Join the Conversation