Σημαντικό ποσοστό πολιτών του δήμου Σουλίου δεν έχουν συμμετάσχει στην απογραφή

Στην Παραμυθιά υπάλληλοι της στατιστικής υπηρεσίας για να βοηθήσουν στην διαδικασία, από 19 μέχρι 25.01

Ή στατιστική υπηρεσία γνωστοποίησε στο δήμο Σουλίου, πώς ένα σημαντικό ποσοστό των δημοτών, δεν έχει απογραφεί.

Για το λόγο αυτό διατίθεται, να δώσει την δυνατότητα απογραφής σε όλους όσους δεν το έχουν πράξει.

Έτσι για το χρονικό διάστημα από 19/01 22 έως και τής 25/01/22 και ώρες 09 -13 θα βρίσκεται στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στην Παραμυθιά, αρμόδιος υπάλληλος της στατιστικής υπηρεσίας έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία της απογραφής.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο στατιστικής υπηρεσίας Θεσπρωτίας, στο τηλέφωνο 2665029048.
In this article

Join the Conversation