Απομακρύνουν τα νεκρά πλατάνια απο τον Αχέροντα

Από τις πηγές του Αχέροντα μέχρι την γέφυρα της Γλυκής. Υπογράφθηκε η ανάθεση από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη

Στην έγκριση ανάθεσης του υποέργου “Κοπή και απομάκρυνσης ξερών πλατάνων από τις πηγές του Αχέροντα μέχρι την γέφυρα της Γλυκής” προχώρησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Πρόκειται για δέντρα τα οποία είχαν “νεκρωθεί” από τη νόσο των πλατάνων και τα οποία, μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις παρασύρθηκαν φράζοντας την κοίτη του ποταμού καθιστώντας πιθανό τον κίνδυνο πλημμυρών.

Τα ξερά δέντρα θα απομακρυνθούν από από την κοίτη του ποταμού και στη συνέχεια θα γίνει καύση τους έτσι ώστε να περιοριστεί και ο κίνδυνος μετάδοσης της.In this article

Join the Conversation