16 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στο δήμο Σουλίου

Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η πρόληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Φ) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4821/2021, για το διδακτικό έτος 2022-2023

Συνολικά θα πραγματοποιούν 16 προσλήψεις μερικής απασχόλησης, με τρεις ώρες απασχόληση ημερησίως
In this article

Join the Conversation