9 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στους Δήμους της Θεσπρωτίας και στην Περιφερειακή Ενότητα

Μέχρι στις 7 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Ξεκίνησε και  θα ολοκληρωθεί στις 7 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 13Κ/2021 (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση θέσεων σε Δήμους και Περιφέρειες.

Για την Θεσπρωτία οι θέσεις που προκύπτουν

Δήμος Σουλίου:
– ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού , 1 θέση
– ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, 1 θέση

Δήμος Ηγουμενίτσας
– ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 θέση
– ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση
– ΠΕ Πληροφορικής , 1 θέση

Δήμος Φιλιατών
– ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 θέση
– ΤΕ Λογιστών, 1 θέση

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
– ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 θέση
– ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 θέση

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

  • Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].
  • Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):Τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
In this article

Join the Conversation