Ξεκινά το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας

Δήλωση στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνη, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ), ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ.

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11 οι παραγωγοί, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνη, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021 του υποψηφίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ποσά στήριξης ανά καλλιέργεια/εκτροφή αλλά και τα κριτήρια μοριοδότηση:

στα τηλ. 2666022335 και 6958462260
Πατσιούρα Μαρία Γεωπόνος-Μελετητής-Σύμβουλος

Καλή επιτυχία
Μπορεί να είναι εικόνα λουλούδι και κείμενο που λέει "I NEO nporpamma ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Μαρία Πατσιούρα MSC Γεωπόνος-Μελετητής Κωνσταντίνου Καραμανλή 114 Παραμυθιά 26660 22335 6958462260 mariap.pats@gmail.com"In this article

Join the Conversation