Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Φεβρουάριο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για το Φεβρουάριο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Ημερομηνία Φαρμακείο
01.02 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
02.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
03.02 ΧΟΒΟΛΟΥ– Κ. Καραμανλή · 2666022880
04.02 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
05.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
06.02 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
07.02 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
08.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
09.02 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
10.02 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
11.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
12.02 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
13.02 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
14.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
15.02 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
16.02 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
17.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
18.02 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
19.02 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
20.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
21.02 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
22.02 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
23.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
24.02 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
25.02 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
26.02 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
27.02 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή  · 2666022880
28.02 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800In this article

Join the Conversation