Αυτοψία στον Αχέροντα για την αποκατάσταση των ζημιών και τη προετοιμασία της νέας τουριστικής περιόδου

Ο Δήμαρχος Γιάννης Καραγιάννης και οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Ντάγκας και Ανδρέας Γκέκας

Μετά την αυτοψία από κλιμάκιο των υπηρεσιών του Δήμου, παρουσία του Δημάρχου, και την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στις 10- 12 Δεκεμβρίου 2021 στην περιοχή του Αχέροντα από ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις που συνοδεύτηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ακολούθησαν διαδοχικές επισκέψεις των Αντιδημάρχων κ. Παππά Παναγιώτη και κ. Κωσταρά Σταύρου στις πληγείσες περιοχές.

Στις 30/01/2022, ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι κ. Ντάγκας Γεώργιος και κ. Γκέκας Ανδρέας, επισκεύτηκαν εκ νέου την περιοχή του ποταμού Αχέροντα (Γλυκή) καθώς και την περιοχή Μπιθικούλια της Κοινότητας Σκανδάλου, όπου επιχειρεί η Περιφέρεια Ηπείρου για την αποκατάσταση και επανασύνδεση γέφυρας που οδηγεί σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διαμόρφωση πλήρους εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση αποκατάστασης για την περιοχή, στα πλαίσια της ετοιμότητας για τη νέα τουριστική περίοδο.In this article

Join the Conversation