Ανανεώθηκε η θητεία του Σταύρου Κωσταρά, ως Αντιδήμαρχος υποδομών

Μέχρι 31/01/2023

Με απόφαση του Δημάρχου Σουλίου, ανανεώνεται η θητεία του Σταύρου Κωσταρά ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Συντήρησης, Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με θητεία από 01/02/2022 μέχρι 31/01/2023 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

  • Του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
  • Του Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες στον τομέα ζωικής παραγωγής άρθρο στ’), οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών ΑποφάσεωνIn this article

Join the Conversation