Η νέα επιτροπή παιδείας του Δήμου Σουλίου

Ονόματα

Με ομόφωνη απόφαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου ενέκρινε την συγκρότηση εκ νέου σε σώμα της επιτροπής παιδείας, με την εξής σύνθεση:

  • Καραγιάννης Ιωάννης – Πρόεδρος
  • Αναστασόπουλος Οδυσσέας – Μέλος
  • Μπάλλας Ευθύμιος – Μέλος
  • Κώτσης Νικόλαος – Μέλος
  • Μπρέστας Θεόδωρος – Μέλος
  • Τσόδουλος Κυριάκος – Μέλος
  • Ντάφλου Ελευθερία – Μέλος
In this article

Join the Conversation