Β. Γιόγιακας για νέο Αναπτυξιακό: «Πιο γρήγορες διαδικασίες, με ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες»

+Βίντεο

Η ανάπτυξη της περιφέρειας, οι ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η ειδική μέριμνα για τους νέους επιχειρηματίες είναι τέσσερα από τα χαρακτηριστικά του νέου Αναπτυξιακού Νόμου τα οποία υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα κατώτατα όρια των δαπανών με τα οποία ενισχύονται οι επιχειρήσεις – 100 χιλιάδες ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 50.000 για τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών – καθώς και στην πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για νέους που ιδρύουν επιχείρηση για πρώτη φορά σε κλάδους όπως η παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα.

Τόνισε επίσης ότι με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, που η Κυβέρνηση κατάφερε να εγκριθεί ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις μηνών, τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης για τη Θεσπρωτία και την Ήπειρο αυξάνονται από το 2022 ενώ προβλέπονται ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά για επιχειρηματικά σχέδια σε ορεινές ή και παραμεθόριες περιοχές. «Παρά τις έκτακτες συνθήκες και τις δυσκολίες συνεχίζουμε, με σχέδιο, με μέθοδο, να βάζουμε τις βάσεις για περισσότερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα, για μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς!», υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κλείνοντας την ομιλία του.
In this article

Join the Conversation