Αυξάνεται ο προϋπολογισμός για την διάσωση των “Μύλων Σουλίου” στα 139.320€

Προστέθηκαν 54.320€

Στην αποδοχή της 3ης τροποποίησης της απόφασής ένταξης και των όρων αυτής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για το έργο «ΑΠΟΚΑΣΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΛΟΙ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Η απόφαση της Π.Η. αφορά την αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου κατά 54.320,04€.  Δηλαδή το εγκεκριμένο ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των 85.000€ θα αυξηθεί στο ποσό των 139.320,04 €.

Είχε προηγηθεί σχετική υποβολή αιτήματος του Δήμου Σουλίου για την αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού.In this article

Join the Conversation