Υπογράφηκε η σύμβαση για την αγροτική οδοποιία Παραμυθιάς και Καρυωτίου προϋπολογισμού 900.0000€

Δελτίο τύπου

Υπογράφηκε σήμερα 10-02-2022 στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» , προϋπολογισμού 897.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Η μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, αφορά στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Σουλίου και διακρίνεται σε δύο υποέργα (Α και Β). Τα υποέργα αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες μελέτες 18/2017 και 33/2018 που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου με τίτλους :

Υποέργο 1: Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Κ. Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 486.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%)

Υποέργο 2: Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου, προϋπολογισμού 411.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%).

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Γεώργιου Σδράλαγκα του Κωνσταντίνου, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.In this article

Join the Conversation