32.670€ στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Η κατανομή

Την κατανομή στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Σουλίου την πίστωση των 32.670,92 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, σύμφωνα με εισήγηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας, αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:

  • 18.447,46 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», εκ των οποίων 4.224,00 € να διατεθούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας των Σχολικών Τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα 1/1/2022 έως 30/6/2022
  • 14.223,46 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».
In this article

Join the Conversation