Στην ΟΕ της Περιφέρειας οι παρεμβάσεις στον ΙΝ Αγ. Δημητρίου στο Πολύδροσο Παραμυθιάς προϋπολογισμού 48.000€

Όλα τα θέματα της Θεσπρωτίας

Η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την αντικατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου, θα απασχολήσει μεταξύ άλλων την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου που θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη αύριο Παρασκευή στις 09:00 π.μ..

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των 35 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα εξής 6 σχετικά με την Θεσπρωτία:

  1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
  2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου» αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», μέχρι την 31-07-2022.
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις γεωθερμίας, θέρμανσης και στις λοιπές εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για «Κατασκευή ξύλινων αρχειοθηκών-εργασίες στην κεραμοσκεπή κτηρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».
  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2022.In this article

Join the Conversation