Στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων η επιτροπή για το Ιστορικό Κέντρο Παραμυθιάς

Για την οριοθέτηση

Στις 16-2-2022 εκπρόσωποι της επιτροπής πολιτών για το Ιστορικό Κέντρο Παραμυθιάς είχαν συνάντηση στα Ιωάννινα με τον Προϊστάμενο της εφορείας Νεωτέρων Μνημείων κ. Κασκάνη Βασίλη και τους συνεργάτες του.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και αφορούσε στα βήματα και ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την οριοθέτηση τμήματος της πόλης ως ιστορικού τόπου.

Επόμενο βήμα θα είναι η συνάντηση της επιτροπής με κλιμάκιο της εφορείας Νεοτέρων Μνημείων στην ΠαραμυθιάIn this article

Join the Conversation