Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σουλίου και Επιμελητήριου Θεσπρωτίας για το GRALB Experience Tourism

Με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού και την προώθηση διαδρομών πολιτιστικής κληρονομιάς

Σε μνημόνιο συνεργασίας με τον Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προχωρά ο Δήμος Σουλίου με σκοπό την προώθηση διαδρομών πολιτιστικής κληρονομιάς GRALB EXPERIENCE TOURISM (GET).

Το έργο εχει σκοπό την πραγματοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής και την ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής (Θεσπρωτίας Αυλώνα) ως τουριστικού προορισμού ενώ στοχεύει στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προβολή της περιοχής ως μοναδικός προορισμός για πολιτιστικό και ιστορικό τουρισμό αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονομιά και τη ιστορική τουριστική ανάπτυξη που επιτρέπει τη χρήση παραδοσιακών πηγών για τη δημιουργία εισοδήματος, τη διαφοροποίηση των τοπικών προϊόντων, τη στόχευση ευρύτερης τουριστικής αγοράς, την αύξηση της προβολής της περιοχής & ενδιαφέρον για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των ταξιδιωτικών πρακτόρων και θα οργανωθούν συναντήσεις B2B, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τουριστικό προϊόν ελκυστικό για τους τουρίστες όλο το χρόνο.

Τα κύρια αποτελέσματα θα είναι ο εντοπισμός κοινών πολιτιστικών και ιστορικών διαδρομών ΚΤΚ, εστιάζοντας σε τρεις ιστορικές περιόδους (Αρχαίος Μεσαίωνας, Σύγχρονος), η μελλοντική ζήτηση της τουριστικής αγοράς συμπεριλαμβανομένων νέων αγορών, η ίδρυση τουριστικών Info Kiosks σε περιοχές με υψηλή προσβασιμότητα στους τουρίστες και η δημόσια προβολή ανεπτυγμένων προϊόντων προβολής.
In this article

Join the Conversation