Η νέα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Σουλίου

Για τη βεβαίωση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου και φορολογουμένων.

Συγκροτήθηκε η  νέα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2022 του Δήμου Σουλίου, αποτελούμενη από:

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Μπέλλο Θεοφάνη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Iωάννη Γώγο .
2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ.Παππά Παναγιώτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γκέγκα Ανδρέα .
3. Τον φορολογούμενο δημότη κ. Κώτση Νικόλαο -κάτοικο Παραμυθιάς ,ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή την κ. Παπαπάσχου Παναγιώτα- κάτοικο Παραμυθιάς .

– Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπέλλος Θεοφάνης με αναπληρωτή τον κ. Iωάννη Γώγο.
– Γραμματέας ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Βέρμπη Ειρήνη με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Γκουλιούμη Αικατερίνη.

Η επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων εχει ως σκοπό τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή συνδέσμου δήμων και φορολογουμένων.In this article

Join the Conversation