Την Δημοτική Αρχή καταγγέλλουν οι κοινότητες Παραμυθιάς και Γλυκής για την έλλειψη γραμματέα

Ανακοίνωση

Η κοινότητα Παραμυθιάς και Γλυκής καταγγέλλουν την Δημοτική αρχή διότι εδώ και δύο χρόνια παρόλο με αλλεπάλληλα αιτήματα ζητούν γραμματέα για την κοινότητα τους η Δημοτική αρχή δεν έχει διευθετήσει το ζήτημα με αποτέλεσμα όλες οι γνωμοδοτήσεις που έχουν λάβει και λαμβάνουν να μην έχουν καμία ισχύει.

Η κοινότητα Παραμυθιάς
Η κοινότητα ΓλυκήςIn this article

Join the Conversation