Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Δείτε ζωντανά στις 19:00 στο βίντεο που ακολουθεί, την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με 3 θέματα συνολικά στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο: Συμμετοχή του δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός εκπροσώπων»
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
ΘΕΜΑ 3ο: Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
In this article

Join the Conversation