Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Μάρτιο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για το Φεβρουάριο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Ημερομηνία Φαρμακείο
01.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
02.03 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
03.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
04.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
05.03 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
06.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
07.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
08.03 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
09.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
10.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
11.03 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
12.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
13.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
14.03 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
15.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
16.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
17.03 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
18.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
19.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
20.03 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
21.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
22.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
23.03 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή  · 2666022880
24.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
25.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
26.03 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
27.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
28.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
29.03 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή  · 2666022880
30.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
31.03  ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010In this article

Join the Conversation