Στο Π.A.Α, πρόταση 429.000€ για βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δ. Σουλίου

Οι περιοχές

Ο Δήμος Σουλίου στα πλαίσια του Προγράμματος Aγροτικής Αναπτυξης και συγκεκριμένα στην Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», υποβάλλει  πρόταση για την βελτίωση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς.

Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα του αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσμού από και προς τα αγροκτήματα, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, σε υφιστάμενη αγροτική οδοποιία στις περιοχές των αναδασμών Νεοχωρίου, Κυρά Παναγιάς-Καρβουναρίου και στο αγρόκτημα των κοινοτήτων  Καρβουναρίου και Ξηρολόφου.
In this article

Join the Conversation