Η Θεσπρωτία βγήκε από το σκούρο κόκκινο. Από τους ελάχιστους νομούς της χώρας…

O μέσος όρος κρουσμάτων για την τελευταία εβδομάδα υπολογίζεται σε 108 ανά εκατό χιλιάδες πληθυσμού

Μετά από δύο μήνες περίπου, ο Νομός Θεσπρωτίας γίνεται ο πρώτος της Ηπείρου και ένας από τους ελάχιστους της χώρας που βγαίνει από τη ζώνη του «σκούρου κόκκινο». Κι αυτό οφείλεται στον μειωμένο αριθμό κρουσμάτων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες.

Η εβδομαδιαία τάση της πανδημίας για το Νομό Θεσπρωτίας, όπως αποτυπώνεται στον επικαιροποιημένο επιδημιολογικό χάρτη, είναι πτωτική και ο μέσος όρος κρουσμάτων για την τελευταία εβδομάδα υπολογίζεται σε 108 ανά εκατό χιλιάδες πληθυσμού.

Η τάση της πανδημίας είναι πτωτική για τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας και σταθερή για το Νομό Ιωαννίνων.

Απο την VdellaIn this article

Join the Conversation