Τελευταίες 2 ημέρες αιτήσεων για τις προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.

6 θέσεις για αρχαιολογικούς χώρους, μουσείο και γραφεία υπηρεσίας

Μέχρι την Πέμπτη στις 8:00 π.μ., θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στην Θεσπρωτία προκύπτουν 6 θέσεις για αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικό μουσείο αλλα και τα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, ως εξής:

  • 1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για τους αρχαιολογικούς χώρους Ελέας και Κουλίας Παραμυθιάς
  • 1 θέση ΤΕ Λογιστικού για τα Γραφεία της Εφορείας Θεσπρωτίας
  • 2 θέσεις ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για το αρχαιολογικό μουσείο Ηγουμενιτσας
  • 1 θέση  ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας για το αρχαιολογικό μουσείο Ηγουμενιτσας
  • 1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για τον αρχαιολογικό χώρος Γιτάνων

Πρόκειται για σύμβαση διάρκειας7 μηνών και οι ενδιαφερόμενοι θα πρεπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά ή στο culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.In this article

Join the Conversation