ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μητροπολίτου Παραμυθίας κ.κ. ΤΙΤΟΥ, 2010-12-21 22:04:32

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2010 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας κ.κ. ΤΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Φ Α Ρ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Π Ι Δ...


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2010

το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατν, Γηρομερίου κα Πάργας κ.κ. ΤΙΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010

Φ Α Ρ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Π Ι Δ Α Σ

Χαρμόσυνο χε τό μήνυμα τς γεννήσεως το Χριστο σέ λο τόν κόσμο τόν ρατό καί τόν όρατο. Τό μηνύουν ο καμπάνες τν κκλησιν στήν γ, τό σαλπίζουν ο φωνές τν γγέλων στούς ορανούς, «δόξα ν ψίστοις Θε καί πί γς ερήνη ν νθρώποις εδοκία».

Καί ο νθρώπινες καρδιές γεμίζουν πό είρήνη χαρά καί λπίδα, ξεχνντας τά δεινά καί τίς πληγές το κόσμου. Σήμερα Θεός ξεπλήρωσε τήν πόσχεση του, τι θά στείλη τόν Λυτρωτή καί θά σώση τόν κόσμο. Καί πράγματι Χριστός λθε νά θεραπεύση τίς πληγές το κόσμου καί νά σώση τόν νθρωπο. Καί φώτισε μέ τό γιο φς του «τούς καθημένους ν χώρ καί σκι θανάτου», θεράπευσε τους σθενες, στήριξε τούς δυνάτους, συγχώρησε τούς μαρτωλούς καί πρε πάνω του λο τό βάρος τς νοχς καί τόν πόνο καί τίς πληγές τς νθρωπότητας. Τήν πάλλαξε πό τό κράτος το θανάτου καί τς χάρισε τήν λπίδα καί τήν χαρά τς αωνίας ζως.

Χριστός δωσε στόν κόσμο τήν αωνία προσφορά το ορανο, τήν ερήνη τήν χαρά καί τήν λπίδα. κόσμος μως δέν γινε λος μέτοχος ατν τν δωρεν το Θεο, πό δική του ατία, καί τσι παρουσιάζεται καί σήμερα γεμτος πληγές καί δοκιμασίες πού τόν κάνουν δυστυχισμένο.

Ο λαοί βρίσκονται σέ γενική ναστάτωση καί ναζήτηση. Ο ψεύτικοι Θεοί το λιστικο καί θεϊστικο κόσμου, πού τόσα τούς ταξαν καί τούς πλάνησαν, πεσαν καί συνετρίβησαν καί φησαν πίσω τους στέρηση πείνα καί θλιότητα.

Ο ναστατώσεις στό πρόσωπο τς γς πλήθυναν καί ο κίνδυνοι τν πολέμων χι μόνο δέν λειψαν λλά προβάλλουν πειλητικοί πό πολλά σημεα το πλανήτη μας μέ τίς θνικές νακατατάξεις.

Ο πλάνες καί ο αρέσεις πού χουν ξαπλωθ σέ λο τόν κόσμο δημιουργον γενική σύγχυση στούς πολλούς, στε νά μή μπορον εκολα νά ξεχωρίζουν τό ψεδος πό τήν λήθεια.

ξαρση καί φανατισμός το σλάμ, ποτελον να καινούργιο καί μεγάλο κίνδυνο γιά τήν νθρωπότητα καί περισσότερο γιά τήν Ερώπη, πού μερικοί λαοί τόν κμεταλλεύονται γιά πολιτικούς κυρίως σκοπούς.

διαφθορά προβάλλεται καί προκαλε πό παντο τούς πάντες καί διαφημίζεται σάν σύγχρονος καί πολιτισμένος τρόπος ζως. Τά ναρκωτικά φθείρουν καί κουρελιάζουν τούς νέους μας καί πειλον θανάσιμα τά θα μικρά παιδιά. Τό ργανωμένο γκλημα, μέ ληστεες, φόνους, καταστροφές καί λλες βίαιες πράξεις τείνει νά ντικαταστήση τόν νόμο καί τήν τάξη καί νά μεταβάλη τίς Κοινωνίες σέ γέλες λόγων ζώων θηρίων.

Ο Κυβερντες τν λαν τοποθετονται μονομερς στήν ξασφάλιση τν οκονομικν πόρων πό τούς ποίους ξαρτον τήν εημερία καί τήν ερήνη τν λαν.

κόσμος ζε μέσα σέ κλμα γωνίας καί νασφάλειας νησυχώντας γιά τό σήμερα καί μή ξέροντας τί θά το προβάλλη τό αριο.

λήθεια, πς γινε τσι κόσμος, σάν ποτέ τό μάτι το Θεο νά μή τόν κοίταξε, σάν ποτέ νά μήν νδιαφέρθηκε γι’ ατόν. ραγε Θεός λησμόνησε τόν κόσμο, κόσμος ξέχασε τόν Θεό καί πομακρύνθηκε πό κοντά του;

Τό μήνυμα τς σημερινς μέρας μς δίνει τήν πάντηση. Δέν ξέχασε Θεός τόν νθρωπο, λλά νθρωπος παναστάτησε κατά το Θεο καί πρε τόν δρόμο τς φθορς, τόν δρόμο το σώτου. τσι σήμερα πού τά πάντα γάλλονται καί χαίρουν γιά τήν γέννηση το Χριστο, ο λυτρωμένες καί φωτισμένες ψυχές τν ποιμένων καί τν μάγων, μς δείχνουν τήν σωστή πορεία παναλαμβάνοντας τά λόγια πού κουσαν πό τόν γγελο Κυρίου, «τι τέχθη μν σήμερον σωτήρ, ς στί Χριστός Κύριος», δηλαδή, «γεννήθηκε γιά σς σήμερον σωτήρας, πού εναι Χριστός Κύριος».(Λουκ.2,11).

Τήν δική τους σωτήρια πορεία πρός τήν φάτνη ς κολουθήσουμε κι’ μες γιά νά συναντήσουμε, νά γνωρίσουμε καί νά προσκυνήσουμε τόν Σωτρα μας καί Λυτρωτή μας Χριστό. Κοντά του κι’ μες καί λόκληρος κόσμος θά γνωρίσουμε τήν ερήνη, τήν χαρά καί τήν λπίδα, διότι Χριστός εναι τό φς το κόσμου, αώνιος καί κατάλυτος φάρος τς λπίδας.

Χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά

Παραμυθίας, Φιλιατν, Γηρομερίου κα Πάργας ΤΙΤΟΣ

In this article

Join the Conversation