Η δημοτική αρχή για την συνέχεια των παρεμβάσεων σε παιδικές χαρές

+Φωτογραφίες

Η συντήρηση-επισκευή και εγκατάσταση περιφράξεων, υπαίθριων καθισμάτων, κάδων απορριμμάτων, βρύσεων καθώς και οι εργασίες καθαρισμού σε παιδικές χαρές του Δήμου Σουλίου, προχωρά με την ολοκλήρωση δύο ακόμη παιδικών χαρών, μια στον οικισμό της Αγοράς (Κοινότητα Σκανδάλου), καθώς και μια δεύτερη στον Ξηρόλοφο, όπως φαίνεται και από το επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν με την αποκατάσταση των παιδικών χαρών του υπολοίπων προς πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου, με σκοπό αφενός τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων, και αφετέρου την εξασφάλιση της ασφάλεια των χρηστών, καθώς και την αισθητική αναβάθμισή τους.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΡΑΧΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
In this article

Join the Conversation