Δήμος Σουλίου | Ενημέρωση των ελαιοκαλλιεργητών για την αντιμετώπιση ασθενειών της ελιάς

.