Το “σ Άρκας Πνεύμα” της ΘΕΑΤΟ, το Σάββατο στο συνεδριακό κέντρο Πέρδικας

Στις 20:00