Εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι του διαγωνισμού για τους βυθιζόμενους κάδους απορριμμάτων

Συνολικού προϋπολογισμού 197.160€

Με ομόφωνη απόφαση της, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου εγκρίνει την αριθ. 19/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημου Σουλίου για την προμήθεια : «Ενός οικολογικού βυθιζόμενου αυτόματης κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Σ.Α και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Σ.Α» , συνολικού προϋπολογισμού 197.160,00 €.

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός που θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων, θα ανακοινωθεί σύντομαIn this article

Join the Conversation