Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου την Τετάρτη | Δείτε τα θέματα

Στις 19:00 και στις 19:30

Διπλή συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιει την Τετάρτη 23 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρώτο δημοτικό συμβούλιο στις 19:00:

  • ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου 2021

Δεύτερο δημοτικό συμβούλιο στις 19:30

  • ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022
  • ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στα Οστα Ο.Τ 65 και 66 (Εισήγηση Ε.Π.Ζ)
In this article

Join the Conversation