Στην συνάντηση αντιπροσώπων της Helmepa Junior η νηπιαγωγός Κωνσταντίνα Τάλλου και μαθήτρια της

Συμμετείχαν 13 μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, ένας από κάθε Περιφέρεια της χώρας

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο Athens Mariotte Hotel η 28η Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων της Helmepa Junior.

Ως μέλη του Συμβουλίου προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν δια ζώσης 13 μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, ένας από κάθε Περιφέρεια της χώρας, των οποίων το τμήμα διακρίθηκε, καθώς υλοποίησαν τις περισσότερες δράσεις από το πρόγραμμα της Παιδικής HELMEPA στην Περιφέρειά τους.

Την Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσώπησε η μαθήτρια του 7ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων Π.Λ., η οποία μετέφερε στους αντιπροσώπους των υπόλοιπων Περιφερειών της χώρας την εμπειρία της από το πρόγραμμα, μέσω της τεχνικής Design Thinking, ειδικά προσαρμοσμένης για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Τη μαθήτρια συνόδευσαν στην εκδήλωση οι γονείς της και η Παραμυθιώτισσα Πρεσβευτής STEM στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ. Κωνσταντίνα Σ. Τάλλου, νηπιαγωγός του 7ου Νηπιαγωγείου , που υλοποίησε το πρόγραμμα της Helmepa Junior με τους μαθητές της τάξης της.

Η μικρή Π. μοίρασε στους 12 Αντιπροσώπους των άλλων Περιφερειών σακίδια με δώρα και folders από την Περιφέρεια Ηπείρου και από το Δήμο Ιωαννιτών με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με την περιοχή μας και την τουριστική προβολή και ανάδειξή της.

Οι  13 μαθητές συνεργάστηκαν σαν Συμβούλιο για τη σύλληψη και ανακοίνωση του δικού τους περιβαλλοντικού μηνύματος ως κοινό ψήφισμα του Συμβουλίου Αντιπροσώπων για την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, οι ενήλικες (εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG Lab) για τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και στη συνέχεια, συνέταξαν και ανακοίνωσαν μια δέσμευση εκπαιδευτικού-περιβαλλοντικού περιεχομένου.

Το ψήφισμα των παιδιών και η δέσμευση των εκπαιδευτικών θα ανακοινωθούν με Δελτίο Τύπου και θα σταλούν στο Υπουργείο Παιδείας και Περιβάλλοντος καθώς και σε άλλους φορείς και Υπουργεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Ακολούθησε γεύμα, ευγενική προσφορά της εταιρίας Costamare και επίσκεψη στο Πλανητάριο για όλους τους μαθητές/τριες.

Η εκδήλωση συμπεριλαμβάνεται στις κεντρικές 40 δράσεις για τον εορτασμό των 40 χρόνων λειτουργίας της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.In this article

Join the Conversation