Σε εξέλιξη οι εργασίες για την διάσωση των Μύλων Σουλίου

Πότε αναμένεται να παραδοθεί

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη του παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Το κτήριο των πρώην μύλων κινδύνευε με κατάρρευση αφού επί σειρά δεκαετιών παραμένει ερειπιώνας χωρίς καμιά παρέμβαση, ενώ η εξεύρεση λύσης είναι διαχρονικό αίτημα κάτοικων του Σουλίου προς την Μητρόπολη Παραμυθιάς.

Οι Μύλοι Σουλίου βρίσκονται σε σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στις πηγές του μυθικού ποταμού Αχέροντα και σύμφωνα με την παράδοση, χρησιμοποιούνταν από τους Σουλιώτες για να αλέθουν τα σιτηρά τους με τα νερά να πέφτουν στο ποτάμι από ύψος 15 μέτρων.

Πρόσφατα η χρηματοδότηση του αυξήθηκε κατά 54.320,04€ και έτσι το εγκεκριμένο ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των 85.000€ θα αυξηθεί στο ποσό των 139.320,04 €.

Το έργο θα παραδοθεί σύμφωνα με την σχετική σύμβαση, το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2022.
In this article

Join the Conversation