Με το τέλος των πρωταθλημάτων οι εργασίες για το στίβο και το νέο χλοοτάπητα στο γήπεδο 49 Προκρίτων

Τι περιλαμβάνουν και ποτε αναμένονται να εχουν ολοκληρωθεί

Αμέσως μετα το τέλος των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την τοποθέτηση του στίβου καθώς και την αντικατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα, στο γήπεδο 49 Προκρίτων Παραμυθιάς.

Οι εργασίες που έχουν συνολικό προϋπολογισμό 717.000,00€ και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο με την έναρξη των νεών πρωταθλημάτων.

Η μελέτη περιλαμβάνει τις εξής εργασίες για την υλοποίηση του έργου:

  1. Χωματουργικά, αποξηλώσεις, εργασίες ισοπέδωσης κλπ
  2. Τεχνικά εργα και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων
  3. Κατασκευή υποβασης για εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου
  4. Κατασκευή υποβασης για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα
  5. Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου
  6. Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα
  7. Ειδικές εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών

Για την τοποθέτηση του στίβου, απαιτούνται συμπληρωματικά ορισμένες εργασίες που αφορούν στην κατασκευή: Υπόβασης οδοστρωμάτων της ΠΤΠ Ο-150, βάσης οδοστρωμάτων σύμφωνα με την ΠΤΠ – Ο-155, στην ασφαλτική στρώση βάσης (ΑΣ 12,5) συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. και στην ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 3,5 εκ.

Επί της υπάρχουσας κατασκευασμένης υπόβασης με ασφαλτικές στρώσεις, θα εγκατασταθεί συνθετικός τάπητας στίβου τριών διαδρομών, πλάτους 1,23 μ και πάχους 13-15 χλστ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών.

Ο χλοοτάπητας είναι φιλικός προς το περιβάλλον, µη τοξικός και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου οργανισμού. Η ποιότητα του νήµατος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο μονόκλωνη, τελευταίας γενιάς, πράσινης απόχρωσης, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και της ζέστης.
In this article

Join the Conversation