ΤΩΡΑ | Απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ το κτίριο Bvlgari. Κίνδυνος να μείνει μόνιμα ένα κτίριο φάντασμα

Φτερά τα 2.468.000 ευρώ. Η απόφαση

Τα 16 χρόνια απαξίωσης του πλέον εμβληματικού κτιρίου στο κέντρο της Παραμυθιάς, ίσως να είναι σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά στον κίνδυνο της μόνιμης εικόνας ως ένα κτίριο φάντασμα και αυτό γιατί το πρωί της Παρασκευής, με υπογραφή της ειδικής γραμματέας ταμειακών ΕΠ ΕΠΤΑ, απεντάχθηκε απο το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, η πρόταση μετατροπής του πρ. σχολείου Bvlgari, σε πολυχώρο τέχνης, πολιτισμού & εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απένταξη προέκυψε λόγω καθυστέρησης της υλοποίησης του ώριμου φακέλου με τα 2.468.000 ευρώ, να κάνουν φτερά, καθώς στην απόφαση ένταξης προβλεπόταν ρητά πως: “Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης τηςπράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ)”

Ετσι σταματάει κάθε εργασία που εκτελείται στο κτίριο, ενώ αντίδραση ακόμα απο την Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει, ωστόσο άλλη μια μεγάλη ευκαιρία της Παραμυθιάς, πάει χαμένη, με οτι αυτό μπορει να σημαίνει τόσο για την οικονομία της πόλης οσο και για την κοινωνική συνοχή.

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση απένταξης του κτιρίου Bvlgari, ενώ για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε.In this article

Join the Conversation