Νεος πρόεδρος του ΦΟΠ ο Μπάμπης Παντελής | Σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Ονόματα και Θέσεις

Στις 31/03/2022 και ώρα 20:30 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθίας (Φ.Ο.Π.), το οποίο εκλέχθηκε την 28 Μαρτίου 2022.

Σε αυτή την πρώτη συνάντηση υπήρχε έκδηλη η διάθεση, η θέληση και η αφοσίωση για την συνέχιση του στόχου μας.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

 • Παντελής Χαράλαμπος, ως Πρόεδρος,
 • Κολέτσης Στυλιανός, ως Αντιπρόεδρος,
 • Παπαδοπούλου Μαρία, ως Γενική Γραμματέας,
 • Ζαχάρης Δημήτριος, ως Ταμίας – Οικονομικός Προγραμματιστής,
 • Γκάτζιας Ευάγγελος, ως Έφορος Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων Εθνικών και Διεθνών Θεμάτων, Χορηγιών, Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Δικτύων και εκτός Παραμυθίας Συλλόγων,
 • Μπολότσης Κωνσταντίνος, ως Έφορος Εκδηλώσεων,
 • Ντάφλου Ελευθερία, ως Έφορος Περιβαλλοντικών Θεμάτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Υπεύθυνοι τμημάτων:

 • Παντελής Χαράλαμπος, για το ωδείο,
 • Ντάφλου Ελευθερία, για την φιλαρμονική,
 • Μπολότσης Κωνσταντίνος, για το χορευτικό,
 • Δημήτρης Ζαχάρης, για τα εικαστικά και
 • Γκάτζιας Ευάγγελος, για την ρομποτική.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.In this article

Join the Conversation