Σε σώμα το Δ.Σ. του νέου ομίλου «Κοινό των Θεσπρωτών» | Ονόματα

Όμιλος Οικονομικοπολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Νομού Θεσπρωτίας

Αναγνωρίστηκε με απόφαση του αρμόδιου Δικαστήριου, ο Όμιλος Οικονομικοπολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Νομού Θεσπρωτίας «Κοινό των Θεσπρωτών» .

Η σύνθεση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την συγκρότηση σε σωμα είναι η εξής:

  • Πέτρος Ζήγος του Γεωργίου – Πρόεδρος
  • Νικόλαος Κάτσιος του Ευαγγέλου – Αντιπρόεδρος
  • Παναγιώτης Γόγολος του Ιωάννη – Γενικός Γραμματέας
  • Παναγιώτης Νταής του Βασιλείου – Ταμίας
  • Σωτήριος Γιάκης του Χαρίση – Μέλος
  • Κωνσταντίνος Τσάτσας του Λεωνίδα – Αναπληρωματικό Μέλος

Εξελεγκτική επιτροπή

  • Γεώργιος Καπρινιώτης του Κωνσταντίνου
  • Ευάγγελος Ζάγκας του Κωνσταντίνου
  • Φώτιος Δημητρίου του Αλεξάνδρου

Στην σχετική ανακοίνωση το νέο Δ.Σ. τονίζει:

Σκοπός του Ομίλου είναι η δημιουργία ενός ελεύθερου και αδέσμευτου βήματος προβληματισμού για τη μελέτη και αντιμετώπιση των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, εθνικών και πολιτισμικών προβλημάτων και τη διαμόρφωση προτάσεων καθώς και για την κατά το δυνατόν ευρύτερη διάδοση και εκτενή ανάπτυξη αυτού του προβληματισμού, στα πλαίσια του αναφαίρετου δικαιώματος ελευθερίας γνώμης και έκφρασης κάθε ανθρώπου, το οποίο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Σύνταγμα της χώρας μας καθώς και από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Επιπλέον  αδήριτος σκοπός του Ομίλου είναι η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων στους αιρετούς, τους τοπικούς φορείς και γενικά στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την προώθηση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Θεσπρωτών εν γένει και των διαβιούντων, ανεξαρτήτως καταγωγής, στη Θεσπρωτία, ημεδαπών.In this article

Join the Conversation