Προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο Ιωάννης Παππάς

Μετά και τις κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών 2022 και μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 , της παρ. 1 του άρθρου 38 και της παρ. 1 του άρθρου 40 και του π.δ. 24/1997, προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο σημερινός διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας Ιωάννης Παππάς.In this article

Join the Conversation