Το πρόγραμμα παρουσίας στην Παραμυθιά της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας

5 επισκέψεις στον Απρίλιο

Σήμερα Δευτέρα 4 Απριλίου, καθώς και στις 6 , 11, 18 και 20 Απριλίου , θα βρίσκεται στην Παραμυθιά (Κέντρο Υγείας) η Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

Η Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους και τις οικογένειες τους, οι οποίοι διαμένουν στις περιοχές της επαρχίας των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας

Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με αποκλίσεις στην ανάπτυξη, ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και στην υποστήριξη των οικογενειών τους προκειμένου να αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της κοινότητας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Ειδικό Παιδαγωγό, οι οποίοι αποτελούν την Διεπιστημονική Ομάδα Παρέμβασης.

Δραστηριοποιείται στα 8 (οχτώ) Κέντρα Υγείας των Νομών Ιωάννινων και Θεσπρωτίας (Κόνιτσα, Βουτσαρά, Πράμαντα, Δερβίζιανα, Δελβινάκι, Μέτσοβο, Παραμυθιά και Μαργαρίτι) βάση μηνιαίου Προγράμματος που αναρτάται στο site της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η (www.epropsi.gr) και στα Κέντρα Υγείας

Διαγνωστικές υπηρεσίες :
⦁ Αξιολόγηση, πρόληψη και υποστήριξη των οικογενειών και διασύνδεση με την κοινότητα
⦁ Αξιολόγηση και διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών, παιδοψυχιατρικών διαταραχών
⦁ Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών
⦁ Διάγνωση και αντιμετώπιση παθολογικών συμπεριφορών και διαταραχών διαγωγής
⦁ Αξιολόγηση και παροχή συμβουλευτικής και υποστηρικτικής βοήθειας οικογενειών, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία και την μείωση του άγχους της οικογένειας και του παιδιού.
⦁ Προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω προγραμμάτων αγωγής κοινότητας με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

Η υπηρεσία υλοποιείται στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928 στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
In this article

Join the Conversation