Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Απρίλιο 

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για το Απρίλιο  του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Ημερομηνία Φαρμακείο
01.04 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
02.04 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
03.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
04.04 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
05.04 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
06.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
07.04 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
08.04 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
09.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
10.04 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
11.04 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
12.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
13.04 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
14.04 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
15.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
16.04 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
17.04 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
18.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
19.04 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
20.04 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
21.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
22.04 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή  · 2666022880
23.04 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
24.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
25.04 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
26.04 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
27.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
28.04 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή  · 2666022880
29.04 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
30.04 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010In this article

Join the Conversation