Ο Δήμος Σουλίου για την συνέχιση των εργασιών σε παιδικές χαρές

Ανακοινωση

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες συντήρησης-επισκευής καθώς και εγκατάστασης νέων στοιχείων (περιφράξεις, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, βρύσες) στις παιδικές χαρές του Δήμου Σουλίου καθώς και κάθε απαραίτητη εργασία για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, την ασφάλεια των χρηστών και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν δύο ακόμη παιδικές χαρές, μια στην Τοπική Κοινότητα Καρβουναρίου, καθώς και μια δεύτερη Τοπική Κοινότητα Παγκρατών, όπως φαίνεται και από το επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό.

Εν συντομία πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού της ανεπιθύμητης βλάστησης, εγκατάσταση μεταλλικών ή ξύλινων περιφράξεων, εγκατάσταση υδροληψίας από το δίκτυο ύδρευσης και τοποθέτηση βρύσης, εγκατάσταση παγκακίων και κάδων απορριμμάτων, τοποθέτηση υπαρχουσών και νέων πληροφοριακών πινακίδων, επαναχρωματισμός ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων εξοπλισμού παιδικών χαρών καθώς και επισκευή-συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα πιστοποίησης TÜV (στηρίξεις, επισκευές φθορών, απομάκρυνση-αντικατάσταση επικίνδυνων παιχνιδιών, συσφίξεις, κλπ).

Οι εργασίες θα συνεχιστούν με την αποκατάσταση των παιδικών χαρών του υπολοίπων προς πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΓΚΡΑΤΩΝ
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
In this article

Join the Conversation