Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού από τα φροντιστήρια “Πάντη” και “Πυξίδα”

Με την υποστήριξη του συμβουλευτικού σταθμού υποστήριξης, μέριμνας και αυτογνωσίας