Επιμελητήριο: Νέες τιμές για τις ετήσιες συνδρομές, 2011-02-05 21:56:01

Νέες τιμές για τις ετήσιες συνδρομές των μελών του καθόρισε το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, σε μία κίνηση ενάντια στην κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπος ο επιχειρηματικός κόσμος. Οι...

Νέες τιμές για τις ετήσιες συνδρομές των μελών του καθόρισε το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, σε μία κίνηση ενάντια στην κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπος ο επιχειρηματικός κόσμος. Οι τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες με αυτές της προηγούμενης χρονιάς και σίγουρα αποτελούν κίνητρο για τα μέλη του ώστε να ανανεώσουν τις εγγραφές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου:

Α) οι αποφάσεις καθορισμού λαμβάνονται από το Δ.Σ. του φορέα, το φθινόπωρο κάθε έτους, και σε κάθε περίπτωση πριν την έγκριση του προϋπολογισμού κάθε νέου έτους,

Β) εφέτος, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, και γενικά το αβέβαιο μέλλον του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά συνάμα και τις ευθύνες του φορέα για να βοηθήσει τα μέλη και τον νομό μας να βγουν το συντομότερο από αυτό το τέλμα, τις υποχρεώσεις μας ενόψει δράσεων που έχουμε αναλάβει, τις πάγιες δαπάνες και λοιπές δράσεις, αλλά ταυτόχρονα και τα αιτήματα συλλόγων και μελών του φορέα, που είχαν ληφθεί μέχρι τότε (9ο του 2010), αποφάσισε στις 20.09.2010 την συγκρότηση επιτροπής, αρμόδια για την διερεύνηση των συνδρομών. Στην αριθμ. 6/05.10.2010 συνεδρίαση του Δ.Σ., συζητήθηκε η πρόταση που υπέβαλε η επιτροπή, και αποφασίσθηκε η μείωση των συνδρομών σε ποσοστό 20%. Δηλαδή η συνδρομή έτους 2010 που θα καταβάλλεται από 01.01.2011 (βάσει του Ε3 Οικον. έτους 2010) θα υπολογίζεται σε ποσοστό 0,56% επί των φορολογητέων καθαρών κερδών και όχι με 0,7% όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι, με κατώτερη συνδρομή στα 32€ και ανώτερη στα 350€ (από 40€ και 430€ του 2010) για τις ατομικές επιχειρήσεις και 64€ και 350€ αντίστοιχα για τις νομικές μορφές (από 80€ και 450€ του 2010). Ομοίως επέφερε αντίστοιχες μειώσεις και στις πάγιες συνδρομές πολλών κατηγοριών.

Επίσης, στην προσπάθεια τόνωσης και στήριξης νέων επιχειρηματιών, αποφάσισε, μία επιχείρηση που θα προβεί σε έναρξη εργασιών εντός του 2011, θα πληρώσει συνδρομή ένα (1) ευρώ, και το υπόλοιπο ποσό της κατηγορίας της θα το εξοφλήσει το έτος 2013 εφόσον συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τότε.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!