Οι συμβεβλημένοι ιατροί OAEΕ, OΠΑΔ της Παραμυθιάς, 2011-02-08 14:08:06

Από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιοδήποτε γιατρό, από το σύνολο των 20.000 περίπου ιατρών, που παρέχουν...

Από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιοδήποτε γιατρό, από το σύνολο των

20.000 περίπου ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στον ΟΑΕΕ και στον ΟΠΑΔ. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όταν επισκέπτονται τους παρακάνω γιατρούς στα ιδιωτικά τους ιατρεία, αρκεί να επιδεικνύουν το βιβλιάριο ασφάλισής τους, προκειμένου να τους παρασχεθούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Οι γιατροί του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ, στα ιδιωτικά τους ιατρεία για λίγες εβδομάδες και μέχρις ότου οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ παραλάβουν τα ατομικά τους συνταγολόγια, συνταγογραφούν στα προσωπικά απλά συνταγολόγια που διαθέτουν, στα οποία θα αναγράφουν το όνομα, τον αριθμό μητρώου και το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου. Οι συνταγές αυτές εκτελούνται από το σύνολο των συμβεβλημένων με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ φαρμακείων και εξοφλούνται με τη διαδικασία που με απόλυτη σαφήνεια καθορίζεται στο σχέδιο νόμου, που συζητείται στη Βουλή.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ (ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ), ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – 2666022313, 6981625005

ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΟΠΑΔ), ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ -2666029033

ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΡΕΤΗ (ΟΠΑΔ), ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – 2666022273, 6945238085

ΖΗΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ), ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ – 2666024344

In this article

Join the Conversation