Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Μάιο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Μάιο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Ημερομηνία Φαρμακείο
01.05 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
02.05 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
03.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
04.05 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
05.05 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
06.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
07.05 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
08.05 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
09.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
10.05 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
11.05 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
12.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
13.05 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
14.05 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
15.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
16.05 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
17.05 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
18.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
19.05 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
20.05 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
21.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
22.05 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή  · 2666022880
23.05 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
24.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
25.05 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
26.05 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
27.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
28.05 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή  · 2666022880
29.05 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
30.05 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
31.05 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901In this article

Join the Conversation