Συνεδριάζει το ΔΣ του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Share

Συνεδριάζει την Τετάρτη 11.05 το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας  μέσω τηλεδιάσκεψης, με 7 θέματα ημερησίας διάταξης:

1: Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.

2: Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.

3: Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

4:Έγκριση Β Τροποποίησης Προϋπολογισμού Έτους 2022.

5: Συμπλήρωση Απόφασης ΔΣ 5/01.12.2021 περί Καθορισμού Ημερήσιας Αποζημίωσης και Οδοιπορικών Εξόδων Προέδρου, Μελών Δ.Σ.& Υπαλλήλων Επιμελητηρίου.

6: Έγκριση Απολογισμού Δράσεων 2021 (Ν.4497/2017 αρθ.79 παρ.3)

7: Τρέχοντα θέματα
In this article

Join the Conversation